Музей Полиции Эстонии

Цель музея-быть интерактивным тематическим музейным парком, где посетители смогут через самодеятельность и игры сами попробовать работу полиции. Музей даёт обзор o повседневной работы полиции и её наиболее важных областей. С посетителями проигрывают различные интересные ситуации, которые помогут узнать больше о работе полиции.

Музей предоставляет посетителям информацию и знания о работе полиции.

Музей помогает повысить осведомлённость людей о том, как обезопасить себя и своих близких.

Музей передаёт ключевые сообщения полиции о безопасности и ценностях: человечности, совместной работы, безопасности, профессионализме, честности, открытости, благонадёжности, человечности.

Музей собирает и сохраняет историческое наследие полиции.

Projekt “Eesti Politseimuuseumi arendamise I etapp”

Tegevuste lühikirjeldus: Projekti raames arendatakse edasi muuseumi ekspositsiooni ning teostatakse ehitustöid - ehitades välja kohtulabori ruumid ning õuealast atraktiivne väliekspositsiooni pind, mis täiendab muuseumi siseekspositsiooni reaalses suuruses politseitööks vajalike masinate ning harjutusalaga.

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on arendada politseimuuseum enim osalust ja isetegemist võimaldavaks muuseumiks Eestis, mis edendab läbi muuseumi suureneva külastajate arvu piirkonna ettevõtlusaktiivsust, samuti luuakse uute eksponaatide ohutu ja jätkusuutliku kasutamise jaoks uusi (hooajalisi) töökohti.

Tulemus: Projekti tulemusena saab võimalikuks ekspositsiooni laiendamine ning mitmekesistamine, sh saavad teostatud järgnevad tegevused: 1) kohtueelse ekspertiisi labori ehitamine ja sisustamine; 2) õueala laiendamine ja õuealale eksponaatide paigaldamine; 3) eriüksuse treeningraja ehk SWAT-raja loomine; 4) politseimuuseumi eriüksuse bussi komplekteerimine; 5) politseimuuseumi olemasoleva ekspositsiooni täiendamine.

Rahastajad: Projekti kavandatav eelarve on kokku 229 466,64 eurot, mis kaetakse järgnevatest allikatest: 1) EAS, siseministri 13.02.2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ raames (EL Euroopa Regionaalarengu Fond); 2) SA Ida-Virumaa Muuseumid (omafinantseering).

Regionaalarengu Fondi toetus Politseimuuseumis