Estonian Police Museum

The aim of the Estonian Police Museum is to be an interactive museum (theme park) where visitors can experience the work of the police through activities and games. The museum provides an overview of the daily work and main responsibility areas of the police. The visitors play through various interesting situations which help to understand the police work.

The museum offers visitors information and knowledge about the work of the police.

The museum helps to increase people’s awareness of how to improve safety of themselves and those closest to them.

The museum conveys the main safety message and values of the police  – humanity, cooperation, security, professionalism, reliability, openness, uprightness, and person-centeredness.

The museum collects and preserves the historical heritage of the police.

Projekt “Eesti Politseimuuseumi arendamise I etapp”

Tegevuste lühikirjeldus: Projekti raames arendatakse edasi muuseumi ekspositsiooni ning teostatakse ehitustöid - ehitades välja kohtulabori ruumid ning õuealast atraktiivne väliekspositsiooni pind, mis täiendab muuseumi siseekspositsiooni reaalses suuruses politseitööks vajalike masinate ning harjutusalaga.

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on arendada politseimuuseum enim osalust ja isetegemist võimaldavaks muuseumiks Eestis, mis edendab läbi muuseumi suureneva külastajate arvu piirkonna ettevõtlusaktiivsust, samuti luuakse uute eksponaatide ohutu ja jätkusuutliku kasutamise jaoks uusi (hooajalisi) töökohti.

Tulemus: Projekti tulemusena saab võimalikuks ekspositsiooni laiendamine ning mitmekesistamine, sh saavad teostatud järgnevad tegevused: 1) kohtueelse ekspertiisi labori ehitamine ja sisustamine; 2) õueala laiendamine ja õuealale eksponaatide paigaldamine; 3) eriüksuse treeningraja ehk SWAT-raja loomine; 4) politseimuuseumi eriüksuse bussi komplekteerimine; 5) politseimuuseumi olemasoleva ekspositsiooni täiendamine.

Rahastajad: Projekti kavandatav eelarve on kokku 229 466,64 eurot, mis kaetakse järgnevatest allikatest: 1) EAS, siseministri 13.02.2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“ raames (EL Euroopa Regionaalarengu Fond); 2) SA Ida-Virumaa Muuseumid (omafinantseering).

Regionaalarengu Fondi toetus Politseimuuseumis